Säkringsbox!

Då den förra lösningen med strömblock och säkringsplacering blev en delvis misslyckad lösning ville jag skapa en bättre och mer lättåtkomlig lösning när jag ändå hade hela ljudbygget urplockat i och med omlackeringen. Att slippa riva ner halva ljudbygget OM en säkring skulle behöva bytas var huvudmålet. Samtidigt vill jag försöka få till en visuell uppdatering i bagaget också. Lösningen blev en egendesignad, belyst säkringsbox i bagagegolvet! 

 

En bit rektangulär aluminiumstång inhandlades för att förvandlas till en kombination av strömblock och säkringshållare.

 

Därefter vidtog mycket funderande på hur jag skulle utforma det hela då utrymmet var starkt begränsat och även skulle husera styrenheterna till diverse RGB-belysningar.

 

Till slut hade jag fått fram den här lösningen....

 

....och satte igång.

 

 
Att handsåga de olika delarna satte verkligen tålamodet på prov!

 

 
Ännu mer testande och funderande. Framför allt på placeringen av styrenheterna. Dessa hade tidigare hela det här utrymmet för sig själva.

 

Här syns de tre styrenheterna tillsammans med skiljereläet.

 

Även strömblock för minussidan, samt några (tyvärr) nödvändiga skarvar sågades ut.

 

Här har allt funderande börjat ge resultat! De små skarvblocken är skruvade från undersidan och den lilla "lådan" skall inrymma två voltmätare som kommer att sitta dolda på samma sätt som dom i strömbrytarpanelen inne i kupén. Utrymmet längst till höger kommer att inrymma två av det tre RGB-styrenheterna.

 

En ny täckskiva sågas ut.

 

 
Boxen lackad med Hammarlack och voltmätarna testas.

 

Delarna till strömblock/säkringshållare poleras. ;)

 

 
Och så börjar äntligen monteringen och inkopplingen av allt igen! I mitten inkommande plusmatning och sedan matning vidare till respektive slutstegsracks. Över säkringsboxen och styrenheterna kommer det att ligga en glasskiva nedsänkt i täckskivan.

 

Efter mycket mätande, en nervös stund med sticksågen och kämpande med en icke töjbar möbelalcantara blev det så här.

 

Och med RGB-belysningen tänd!